Yoga

Yoga och meditation har länge varit en viktig del i mitt liv, precis som intresset för personlig utveckling. I mitt examensarbete på Naprapathögskolan tittade jag  på yogans effekter vid långvariga ländryggsbesvär. Resultaten var som väntat mycket bra, minst lika bra som sjukgymnastik. Våren 2018 utbildade jag mig till Mediyogainstruktör och inom kort kommer jag kunna erbjuda yoga i mindre grupper. Som naprapat kan jag hjälpa  dig att anpassa yogan utifrån eventuella besvär och skador som t.ex. diskbråck.

Mediyoga, ofta kallad Medicinsk Yoga

MediYoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga människan känner till. Mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte. MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier.

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten. MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl. – och samtidigt anpassas för den enskildes specifika och unika förutsättningar och behov. Med respekt för att all träning har potential att skapa balans och att felaktig träning kan skapa obalans så utgår MediYoga från ett tydligt recept. Struktur och guidning i hur verktygen används är av stor vikt för att optimera effekterna. MediYogans recept innebär att yogapassen har en tydlig struktur och innehåll. Genom en integrerad helhet av olika tekniker skapas terapeutiska effekter som utifrån yogans grundläggande intention verkar för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter. Forskning på yoga och alla dess mätbara effekter är en viktig nyckel för att kunna använda verktygen på bästa sätt inom hälso- och sjukvården – så forskning är en prioriterad verksamhet för MediYoga som initierat och deltagit i de flesta vetenskapliga studier och projekt runt yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998. Arbetet med att kvalitetssäkra yogaformen utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv en central del i utvecklingsarbetet med MediYoga. Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

Scroll to Top