Naprapat Maria Leverén

Ordet naprapati kommer från tjeckiskan “napravit“, “att korrigera” och grekiska pathos, “lidande” är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Som naprapat tar jag hand om många olika typer av smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Bland patienterna finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta eller kroniska besvär. En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar, och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation och mobilisering som syftar till att återskapa funktion i leder kombineras med massage, bindvävstekniker och stretching riktade mot kroppens mjukdelar. Du kan söka för såväl kroniska som akuta besvär, eller varför inte  göra ett förebyggande besök för att förhindra smärta eller andra besvär från rörelseapparaten.

Jag hjälper dig att förebygga framtida besvär

En mycket viktig del i behandlingen är att patienten själv blir delaktig i sin rehabilitering samt i att förebygga framtida besvär –  därför får du alltid ett hemprogram specifikt utformat efter just dina besvär och förutsättningar. Det kan vara allt från att stretcha, stärka upp de svaga  musklerna till övningar för att öka rörligheten i vissa delar av kroppen.

Som naprapat är jag expert på rörelseapparaten

Naprapatens expertis inom manuell medicin kombineras med goda kunskaper inom medicinska ämnen som till exempel ortopedi och neurologi. Det gör att en naprapat tar ett primärt diagnosansvar och kan avgöra om patienten skall behandlas med naprapati eller kanske skickas vidare till läkare för vidare utredning.

Fyra års heltidsstudier i naprapati

Utbildningen till Naprapat omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Teoretisk undervisning integreras under hela utbildningen med den praktiska utbildningen i naprapatins olika behandlingstekniker. Det som präglar utbildningen och lägger grunden för naprapaternas höga kompetens i omhändertagandet och patientarbetet är den tidiga och kontinuerliga kontakten med patienter där de teoretiska och praktiska kunskaperna förankras och fördjupas. Efter avslutad utbildning arbetar naprapaten under handledning av en Leg. Naprapat i 9 månader samt praktiserar 3 månader inom sjukvården innan legitimation från Socialstyrelsen erhålls.

Hur går naprapatbehandlingen till?

Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd. Besöket tar vanligtvis 30-45 minuter. källa: www.naprapater.se

Scroll to Top